Aanmelden Suïcide in detentie & EVRM

Aanmelden voor de studiemiddag Suïcide in detentie & EVRM is niet meer mogelijk.