Annuleringsvoorwaarden

Tot 1 maand voor de datum van de bijeenkomst kunt u schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor 25% van de prijs van de bijeenkomst in rekening. Bij latere annulering brengen wij u het volledige tarief in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaats gevonden.

Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervang(st)er, te laten deelnemen. De organisatie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen.

Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd.

Maklu is gerechtigd om evenementen tot 8 dagen voor de aanvangsdatum te annuleren op grond van bijvoorbeeld onvoldoende inschrijvingen of organisatorische redenen.
Nadien kan een cursus worden geannuleerd wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden.

Om te annuleren of een plaatsvervang(st)er op te geven kunt u contact op nemen met info@maklu.nl