Suïcide in detentie & EVRM

kasteel_vanenburg_banner.jpg Kasteel De Vanenburg, 24 juni 2012

Suïcide in detentie is een beladen onderwerp. De burger die van overheidswege is gedetineerd en dus onder de zorg van de overheid valt heeft recht op zorg en preventieve maatregelen om suïcide te voorkomen moeten worden genomen. Ondanks alle zorg en preventie kunnen suïcides in detentie niet volledig uitgebannen worden. Wel kan en moet elke suïcide een leermoment zijn, een moment om na te denken over hoe het nog beter kan.

Op deze studiemiddag, die in het licht van mensenrechten staat, wordt het rapport ‘Suïcide in detentie onder de loep’ gepresenteerd. Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de suïcides die tussen 2005 en 2010 hebben plaats gevonden in Nederland. Deze middag is bedoeld voor ieder die betrokken is bij zorg in detentie en die bereid is te kijken en te leren.

  • Prof. Dr. Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht.
  • Lea Bouwmeester, lid van de Tweede kamer (PvdA)
  • Mr. dr. Juan de Lange wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
  • Mr. dr. Wilma Duijst, Forensisch arts en rechter plaatsvervanger
  • mr. Eveline Thoonen, onderzoeker Radboud Universiteit sector strafrecht
  • Prof. dr. Ad Kerkhof, Hoogleraar Klinische Psychologie Vrije Universiteit Amsterdam
  • Drs. Bert van Rijkom, directeur PI Zwolle

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij zorg in detentie en die bereid is te kijken en te leren.

Praktisch

Datum 24 juni 2012
Plaats Kasteel De Vanenburg
Prijs € 275,= (excl. btw)
U kunt zich online inschrijven

Inbegrepen
Boekpublicatie Suïcide in detentie & EVRM (Maklu-Uitgevers, okt. 2012) t.w.v. € 29,95.